Connect with us

Hi, what are you looking for?

AFACERI SUSTENABILE

Acord politic provizoriu pentru noile reguli privind raportarea de sustenabilitate corporativă

eu

Noua Categorie AFACERI SUSTENABILE este un proiect editorial dezvoltat de echipa CSRmedia.ro, pentru a pune în valoare Strategiile, Campaniile/Proiectele și Politicile unora dintre cele mai sustenabile companii din țara noastră.
Proma ediție a Revistei a fost lansată în varianta Print în cadrul celei de-a 10 (ZECEA) ediții a Galei Romanian CSR Awards.
Rubrica online cuprinde Interviuri, Analize și Subiecte speciale dedicate domeniului Sustenabilității (campanii, proiecte, articole despre legislație, materiale realizate împreună cu specialiști sau consultanți în domeniu etc.) pentru a susține și impulsiona dezvoltarea acestei zone.


Consiliul și Parlamentul European au ajuns la un acord politic provizoriu cu privire la directiva privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD). Acest acord urmează să fie supus aprobării de către Consiliu și Parlamentul European.

Propunerea vizează eliminarea lacunelor din normele existente privind informațiile nefinanciare. Raportarea privind durabilitatea ar putea atrage investiții și finanțări suplimentare cu scopul de a facilita tranziția către o economie durabilă, astfel cum este prevăzut de Pactul verde.

 Care sunt noile reguli?

Directiva privind raportarea de sustenabilitate corporativă modifică directiva de raportare non-financiară din 2014. Introduce cerințe de raportare mai detaliate și se asigură că firmele mari sunt obligate să raporteze probleme de sustenabilitate, cum ar fi drepturile de mediu, drepturile sociale, drepturile omului și factorii de guvernanță.            

Întreprinderile trebuie, astfel, să furnizeze informații mai bune cu privire la riscurile legate de durabilitate la care sunt expuse și la impactul pe care ele însele îl au asupra oamenilor și a mediului.
Principalele noutăți ale propunerii sunt următoarele:

* extinderea domeniului de aplicare al cerințelor de raportare pentru a include și alte întreprinderi, printre care toate întreprinderile mari și toate întreprinderile cotate pe piețele reglementate (cu excepția microîntreprinderilor cotate la bursă);
* introducerea cerinței de asigurare a informațiilor privind durabilitatea;

precizarea mai în detaliu a informațiilor pe care întreprinderile trebuie să le raporteze și introducerea cerinței ca acestea să raporteze în conformitate cu standardele obligatorii ale
UE de raportare privind durabilitatea;

* asigurarea faptului că toate informațiile sunt raportate întro secțiune specială din rapoartele de gestiune ale întreprinderilor.

Grupul Consultativ European de Raportare Financiară (EFRAG) va fi responsabil pentru stabilirea standardelor europene, în urma avizelor tehnice din partea unui număr de agenții europene.

Cine va intra sub incidența directivei?

Normele UE privind informațiile nefinanciare se aplică tuturor companiilor mari și tuturor companiilor listate pe piețele reglementate. Aceste companii sunt, de asemenea, responsabile pentru evaluarea informațiilor la nivelul filialelor lor

Regulile se aplică și IMM- urilor cotate, ținând cont de caracteristicile specifice ale acestora. 

Pentru companiile non-europene, cerința de a furniza un raport de sustenabilitate se aplică tuturor companiilor care generează o cifră de afaceri netă de 150 de milioane EUR în UE și care au cel puțin o filială sau sucursală în UE. Aceste companii trebuie să furnizeze un raport cu privire la impactul lor ESG, și anume asupra impactului asupra mediului, social și al guvernării, așa cum este definit în prezenta directivă. 

Cine asigură calitatea raportării?

Raportarea trebuie să fie certificată de un auditor sau un certificator independent acreditat. Pentru a se asigura că firmele respectă regulile de raportare, un auditor sau un certificator independent trebuie să se asigure că informațiile de durabilitate respectă standardele de certificare care au fost adoptate de UE. Raportarea companiilor non-europene trebuie, de asemenea, să fie certificată, fie de către un auditor european , fie de către unul stabilit într-o țară terță.

De la ce data se vor aplica regulile?

Aplicarea regulamentului se va desfășura în trei etape:

  • 1 ianuarie 2024 pentru companiile care fac deja obiectul directivei de raportare nefinanciară;
  • 1 ianuarie 2025 pentru companiile care nu fac în prezent obiectul directivei de raportare non-financiară;
  • 1 ianuarie 2026 pentru IMM-urile cotate, instituțiile de credit mici.

Pașii următori

Din partea Consiliului, acordul politic provizoriu este supus aprobării de către Comitetul Reprezentanților Permanenți (Coreper), înainte de a parcurge etapele oficiale ale procedurii de adoptare. Directiva va intra în vigoare la 20 de zile de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.