CSRmedia
CSRmedia
CSRmedia - publicatie premiata de Familia Regala a Romaniei

#AfaceriSustenabile2024: PROFI – Gabriela Sîrbu: „Ne concentrăm pe adoptarea inovațiilor tehnologice care pot sprijini obiectivele noastre de sustenabilitate”

Echipa CSR Media a invitat Leaderii celor mai importante companii ce derulează proiecte de Sustenabilitate și Responsabilitate Socială să împărtășească viziunile lor asupra Provocărilor în domeniul Sustenabilității în anul 2023 și să ofere Previziuni și Perspective pentru anul 2024, în cadrul proiectului editorial #AfaceriSustenabile2024.

În cadrul acestui proiect ne propunem să explorăm și să înțelegem opiniile și soluțiile oferite de către lideri, aducând lumină asupra provocărilor cu care se confruntă domeniul și anticipând direcțiile viitoare ale Afacerilor Sustenabile în anul 2024.

În continuare puteți citi interviul cu Gabriela Sîrbu, director de Sustenabilitate al companiei Profi. • Care au fost principalele provocări /oportunități pe care le-ați întâlnit în 2023 în îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate și cum au fost abordate acestea?

Anul 2023 a fost bogat atât în provocări, cât și în oportunități în efortul de a ne îndeplini obiectivele de sustenabilitate, Profi aliniindu-și strategia de afaceri cu principiile dezvoltării durabile.

Una dintre principalele provocări a fost gestionarea eficientă a lanțului de aprovizionare si scurtarea lui  în contextul instabilității economice globale și al schimbărilor climatice care au scos în evidență nevoia stringentă de a ne optimiza logistica și a ne reduce amprenta de carbon. Pe de altă parte, o oportunitate majoră a fost integrarea principiilor economiei circulare în operațiunile noastre. Abordând proactiv și integrat atât provocările, cât și oportunitățile, am reușit nu doar să ne atingem obiectivele de sustenabilitate pentru 2023, dar și să stabilim un fundament solid pentru inițiativele de sustenabilitate ale companiei Profi pe termen lung.


 • Care au fost inițiativele cheie de sustenabilitate implementate în cadrul organizației în 2023 și cum au avut impact asupra performanțelor generale ale companiei?

În acest nou context, am abordat gestionarea eficientă a lanțului de aprovizionare prin implementarea unor soluții tehnologice avansate de monitorizare și optimizare a transporturilor, și printr-o colaborare strânsă cu furnizorii locali pentru a scurta lanțul de aprovizionare.

În ce privește integrarea principiilor economiei circulare în operațiunile noastre, am pus un accent deosebit pe reducerea deșeurilor și pe reciclare, implementând programe de conștientizare pentru clienți și angajați și colaborând cu parteneri locali pentru colectarea și reciclarea eficientă a materialelor.

Nu mai puțin important, am lansat inițiative de eficientizare energetică a rețelei noastre inclusiv prin instalarea de sisteme de iluminat LED economice în interiorul magazinelor și de panouri solare pe acoperișurile unora dintre ele, reducând astfel semnificativ consumul de energie. Mai mult decât atât, am luat în vizor un mare consumator, frigiderele, punând în locul unităților existente în rețea altele noi, cu consum redus de energie și, adesea, frigidere închise, încă și mai economice.

Un aspect cheie a fost implicarea comunității și a angajaților în aceste inițiative. Prin workshopuri și campanii de conștientizare am încurajat practici sustenabile nu doar la locul de muncă, ci și acasă.


 • Care sunt previziunile sau prioritățile strategice pentru a vă asigura că aspectele de sustenabilitate sunt integrate în mod corespunzător în toate aspectele operaționale ale companiei în 2024?

Strategia noastră pentru 2024 este să integrăm sustenabilitatea în toate aspectele operaționale, punând un accent deosebit pe susținerea micilor producători locali, alături de alte inițiative ecologice. Totodată, am introdus indicatori de performanță-KPI pentru fiecare departament, indicatori pe care îi urmărim și îi monitorizăm constant, luând măsurile necesare atunci când se impune.

 1. Parteneriate cu Producătorii Locali: Vom extinde colaborările cu micii producători locali, integrându-i în lanțul nostru de aprovizionare. Astfel, nu doar sprijinim economia locală și reducem emisiile datorate transportului, dar asigurăm și prospețimea și calitatea produselor oferite clienților noștri. Prin noi programe dedicate vom ajuta acești producători să crească și să se dezvolte sustenabil. Achizițiile de la producători regionali le regionalizăm și, totodată, dezvoltăm platforme logistice pe fiecare regiune pentru a scurta lanțul de aprovizionare și a fi mai aproape de furnizori și de magazine.
 2. Extinderea Utilizării Energiilor Regenerabile: Continuăm să investim în energia solară și în alte forme de energie regenerabilă. Vom explora noi și noi tehnologii pentru a crește eficiența energetică a magazinelor noastre.
 1. Îmbunătățirea Sustenabilității Lanțului de Aprovizionare: Lucrăm cu toți furnizorii noștri, inclusiv cu producătorii locali, pentru a asigura practici responsabile de producție și aprovizionare, concentrându-ne pe reducerea amprentei de carbon și pe asigurarea unor practici de muncă etice.
 2. Reducerea și Gestionarea Deșeurilor: Ne propunem să reducem deșeurile în toate operațiunile noastre și să îmbunătățim programele de reciclare. În colaborare cu producătorii locali, vom încuraja și implementa prezența în proporție sporită a ambalajelor reutilizabile sau reciclabile.
 3. Produse și Servicii Sustenabile: Oferta noastră de produse ecologice și sustenabile va crește, multe dintre acestea provenind de la micii producători locali. Astfel, nu numai că răspundem cererii crescânde pentru produse responsabile, dar consolidăm și angajamentul Profi față de sustenabilitate și de susținere a economiei locale. Iar deoarece punem accent deosebit pe produsele marcă proprie, integram și aici ambalaje sustenbile și produsele le cumpărăm de la furnizori locali.
 4. Educație și Angajament Comunitar: Avem în plan să organizăm, atât în rândul angajaților, cât și al clienților, campanii de conștientizare despre importanța susținerii producătorilor locali astfel încât să ajutăm cât mai multă lume să vadă și să înțeleagă importanța, impactul pozitiv al achizițiilor locale.
 5. Monitorizare și Raportare: Alături de alte obiective de sustenabilitate, implementăm sisteme de monitorizare și raportare prin care să măsurăm impactul parteneriatelor noastre cu producătorii locali.

Fixându-și aceste priorități strategice, Profi nu doar urmărește obiective ecologice, ci și susține activ economia locală și comunitățile în care operăm, demonstrând o dată în plus că succesul comercial, responsabilitatea socială și cea ecologică pot merge mână în mână.


 • Care sunt planurile și viziunea voastră pentru anul 2024, și cum vedeți evoluția acestor aspecte în contextul schimbărilor anticipate în ceea ce privește reglementările, cererea pieței și conștientizarea publică?

La Profi, planurile și viziunea noastră pentru anul 2024 sunt profund ancorate în anticiparea și adaptarea la schimbările dinamicului mediu de afaceri, în special în ceea ce privește sustenabilitatea.

CSR Awards

Reglementările legate de protecția mediului și sustenabilitate vor deveni și mai stricte. În ce ne privește, plănuim să fim nu doar în conformitate, dar să și depășim aceste cerințe prin implementarea proactivă a practicilor ecologice. Aceasta include reducerea continuă a emisiilor de carbon, gestionarea eficientă a resurselor și investiții în tehnologii curate.

Conștientizăm faptul că există o cerere tot mai mare pentru produse sustenabile și locale. În 2024, ne propunem să extindem gama de produse locale, susținând în același timp micii producători și furnizori locali. Acesta nu este doar un răspuns la cererea pieței, ci și un mod de a sprijini economia locală și de a ne reduce amprenta de carbon prin lanțuri de aprovizionare mai scurte.

În contextul unei conștientizări publice tot mai mari privind problemele de mediu, planificăm să ne sporim eforturile de comunicare și educație. Vom organiza campanii și programe de conștientizare pentru clienți și angajați, evidențiind importanța sustenabilității și modul în care fiecare individ în parte poate contribui la un viitor mai verde.

Ne concentrăm pe adoptarea inovațiilor tehnologice care pot sprijini obiectivele noastre de sustenabilitate. Acest lucru include îmbunătățirea eficienței energetice în magazine și centre de distribuție, utilizarea tehnologiei pentru a optimiza lanțul de aprovizionare și implementarea soluțiilor de retail inteligent pentru a îmbunătăți experiența de cumpărături și a reduce deșeurile. Viziunea noastră este de a integra sustenabilitatea în fiecare aspect al operațiunilor Profi. Ne propunem să fim un exemplu în industrie, demonstrând că practicile sustenabile sunt nu doar bune pentru mediu, ci și pentru afaceri.

În concluzie, în 2024, Profi se va implica si mai mult în aria sustenabilității, răspunzând nu doar la cerințele actuale, ci și anticipând schimbările viitoare. Și din acest motiv punem un accent deosebit pe produsele locale pentru că, dincolo de faptul că sunt naturale, cu ingrediente locale, sunt și mai puțin poluante. Ne angajăm să ne adaptăm continuu strategiile pentru a rămâne în fruntea evoluțiilor de mediu, sociale și economice, și pentru a asigura un viitor mai sustenabil pentru clienții, pentru angajații și comunitățile noastre.

Adaugă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și tratarea datelor dumneavoastră de către acest site web.