CSRmedia
CSRmedia
CSRmedia - publicatie premiata de Familia Regala a Romaniei

#AfaceriSustenabile2024: Raiffeisen Bank – Roxana Barbato, „Ne propunem să avem un rol activ, ca facilitator, în tranzitia către economia verde și o comunitate sustenabilă”

Echipa CSR Media a invitat Leaderii celor mai importante companii ce derulează proiecte de Sustenabilitate și Responsabilitate Socială să împărtășească viziunile lor asupra Provocărilor în domeniul Sustenabilității în anul 2023 și să ofere Previziuni și Perspective pentru anul 2024, în cadrul proiectului editorial #AfaceriSustenabile2024.

În cadrul acestui proiect ne propunem să explorăm și să înțelegem opiniile și soluțiile oferite de către lideri, aducând lumină asupra provocărilor cu care se confruntă domeniul și anticipând direcțiile viitoare ale Afacerilor Sustenabile în anul 2024.

În continuare puteți citi interviul cu Roxana Barbato – Director ESG & Sustenabilitate Raiffeisen Bank România.  1. Care au fost principalele provocări /oportunități pe care le-ați întâlnit în 2023 în îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate și cum au fost abordate acestea?

În 2023, un an al provocărilor din perspectiva ESG & sustenabilitate, ne-am consolidat rolul pe care îl avem ca parte din sistemul financiar în susținerea tranziţiei la o economie sustenabilă.

Dacă ne uităm la capitolul provocări sunt trei zone mari pe care le-am identificat și pe care ne-am concentrat în anul anterior. Pregătirea pentru implementarea noilor reglementări europene, care continuă să fie o provocare majoră, impunând băncilor să se adapteze rapid la schimbări legislative complexe și să dezvolte competențe adecvate. Pregătirea resursei umane pentru alinierea la aceste reglementări, care rămâne o provocare, în special în sectorul bancar, unde prelucrarea unui volum mare de date ESG necesită investiții semnificative și formare specializată. Sprijinirea clienților în pregătirea pentru procesul de tranziție aduce provocări, necesitând un efort considerabil în termeni de consiliere, dezvoltare de produse financiare adecvate și identificare resurse necesare pentru a face posibile investițiile.

Pentru a face față acestor provocări, am adaptat guvernanța de sustenabilitate, am creat o directie de ESG și de Sustenabilitate sub coordonarea directă a CEO și am actualizat strategia de sustenabilitate astfel încât să existe o mai bună integrare a principiilor ESG în activitatea băncii și am investit în dezvoltarea de competențe și instrumente specifice pentru gestionarea datelor ESG. În toate aceste demersuri, am pus un accent deosebit pe a oferi sprijin clienților noștri, consiliere și sprijin financiar pentru a-i ajuta în această etapă de tranziție.

Dacă ne uităm la oportunități, integrarea sustenabilității în strategia noastră de afaceri ne-a oferit deschidere către piețe în creștere și segmente de clienți care prioritizează durabilitatea, susținând noi oportunități de afaceri și extinderea cotei noastră de piață.  În plus, prin demonstrarea angajamentului nostru puternic față de sustenabilitate, am îmbunătățit accesul la capital, atrăgând investitori și creditorii interesați de finanțarea durabilă.

Ceea ce trebuie reținut este că da, 2023 a fost un an marcat de provocări semnificative în modul în care ne desfășurăm activitatea de bază, dar a fost și un an cu oportunități valoroase prin accesul la noi piețe și capital, atragerea de resurse umane și contribuția la progresul obiectivelor globale de dezvoltare durabilă. Aceste dinamici reflectă o schimbare fundamentală în sectorul bancar, cu un accent tot mai mare pe sustenabilitate și responsabilitate socială. 

  1. Care au fost inițiativele cheie de sustenabilitate implementate în cadrul organizației în 2023 și cum au avut impact asupra performanțelor generale ale companiei?

2023 a fost un an în care am continuat să construim pe inițiativele începute în anii anteriori, definite pe termen lung și de un echilibru între activitatea economică profitabilă, grijă față de mediu și angajament social. Ne-am asumat decizii care ajută pe termen lung și am înțeles că responsabilitatea este a noastră, a tuturor – companii, clienți, autorități – așa că am consolidat parteneriatele care cresc ritmul acțiunilor de sprijin în implementarea principiilor ESG.

Dacă vorbim de noi instrumente dezvoltate pentru clienți, în 2023 am lansat în aplicația de loializare Raiffeisen Smart Market o soluție de calcul a amprentei de carbon, care permite clienților digitali ai băncii să-și măsoare impactul tranzacțiilor asupra mediului, dar și un mecanism prin care își pot reduce amprenta rezultată. În doar 2 luni de la lansarea acestei secțiuni, au fost activate peste 2.000 campanii sustenabile și au fost donate puncte ce au putut fi convertite pentru plantarea a aproape 5.000 de copaci. 

În 2023, am continuat să oferim programe clienților IMM. Am ajuns la peste 360 de afaceri românești finanțate cu 14 milioane de euro prin factory by Raiffeisen Bank, lansat in urmă cu 5 ani. Factory a construit și consolidat un ecosistem de oportunități pentru antreprenorii dornici de lansare sau scalare, oferind pe lângă un set complet de instrumente care să acționeze în puncte vitale ale evoluției companiilor și o echipă de  experți bancari implicați activ în buna desfășurare a demersului. De la începutul acestui an, factory se concentrează pe ideile de business sau business-urile care au componentă sustenabilă, business-uri care mizează pe refolosire sau pe folosirea unor resurse cu grijă pentru mediul înconjurător. De asemenea, am susținut și antreprenorii aflați la început de drum prin partenerierea în programe de accelerare precum Empowering Women in Agrifood sau Romania ClimAccelerator.

Dacă ne mutăm spre zona investitorilor, am lansat în premieră, pentru sectorul bancar românesc, prima emisiune de euroobligațiuni senior nepreferențiale sustenabile pe piața internațională de capital, în valoare de 300 mil. Euro. În 2021, Raiffeisen a fost prima bancă care a emis obligațiuni verzi și sustenabile pe piața de capital din România, iar în 2022 si 2023 am continuat cu încă 6 emisiuni,  atingând o valoare cumulată de aproape 1 miliard EUR. Sumele vor fi alocate integral împrumuturilor eligibile, conform criteriilor stabilite în cele două cadre ale băncii (Green Bond Framework (2021) și Sustainability Bond Framework (2022).  În prezent, peste 800 de milioane de euro au fost deja alocate din proiectele verzi si sociale finanțate. Din seria proiectelor finanțate, face parte și finanțarea de 60 de milioane de euro acordată dezvoltării celui mai unui parc fotovoltaic în județul Argeș, estimat a fi cel mai mare parc din Europa de Sud-Est, dar și finanțarea 40,5 milioane de euro pentru construirea unei centrale electrice fotovoltaice în Satu Mare, acordată alături de Raiffeisen Bank International.

CSR Awards

De asemenea, am primit susținere din partea Fondului European de Investiții, care a acordat Raiffeisen Bank România două scheme de garantare în valoare de 400 de milioane de euro. Acestea pot fi folosite pentru finanțarea IMM-urilor din piața locală cu peste 600 de milioane de euro în următorii 2 ani, iar semnarea acestui acord susține cel mai mare plan de investiții din ultimii ani, dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din România.

În ceea ce privește investițiile comunitare, am marcat cel de-al 14-lea an de Raiffeisen Comunități, În 2023, programul a intrat într-un stadiu nou de dezvoltare, devenind un accelerator de ONGuri în sustenabilitate cu granturi totale de 1 milion de euro. Raiffeisen Comunități își propune să creeze un mediu de aliniere între prioritățile de dezvoltare sustenabilă a orașelor și comunităților, strategiile & misiunea organizațiilor ce activează la nivel comunitar, și prioritățile de țară, așa cum sunt ele formulate în Obiectivele de dezvoltare sustenabilă (SDG 11, SDG 12 și SDG 17). De asemenea, bugetul total investitii comunitare a ajuns la 5 milioane de euro, de aproximativ patru ori mai mare decât în 2022.

Mai multe detalii despre inițiativele, proiectele și programele noastre se pot afla din rapoartele de sustenabilitate pe care le avem publicate pe site, unde în primăvara anului acesta urmează să urcăm și cel de-al 15-lea raport de sustenabilitate, care include rezultatele non-financiare din 2023. 

  1. Care sunt previziunile sau prioritățile strategice pentru a vă asigura că aspectele de sustenabilitate sunt integrate în mod corespunzător în toate aspectele operaționale ale companiei în 2024?

În 2024, ne propunem să continuăm să avem un rol activ, ca facilitator în tranzitia catre economia verde și o comunitate sustenabila. Obiectivul Uniunii Europene de a atinge neutralitatea din punct de vedere climatic până in anul 2050 accentuează nevoia de investiții masive si mobilizare de capital către sectoarele care pot asigura o tranziție rapidă și eficientă către o economie verde. Raiffeisen Bank Romania a înțeles această nevoie și prioritizează promovarea și încurajarea alocării de resurse în această direcție.

Această prioritizare se reflectă atât în strategia de sustenabilitate, produsele și serviciile oferite, cât și prin politicile și procedurile care guvernează activitatea noastră. De exemplu politicile care limitează finanțarea pentru anumite sectoare și produse de uz larg, cum este creditul ipotecar, pentru care avem un factor de stimulare prin preț a achiziționării unor imobile mai eficiente energetic și cu amprenta de carbon mică.

  1. Care sunt planurile și viziunea voastră pentru anul 2024, și cum vedeți evoluția acestor aspecte în contextul schimbărilor anticipate în ceea ce privește reglementările, cererea pieței și conștientizarea publică?

Pentru anul 2024, ne angajăm să rămânem un partener de încredere pentru clienții noștri. Vom continuăm pregătirea pentru implementarea reglementărilor europene și în acest sens ne concentrăm pe dezvoltarea unor instrumente pentru colectarea și stocarea datelor relevante din perspectiva noilor obligații de raportare definite de CSRD și ESRS.

De asemenea, vom continua să finanțăm proiecte eligibile care susțin dezvoltarea durabilă a sectoarelor cheie ale economiei, să promovăm educația financiară și de sustenabilitate, să sprijinim proiectele comunitare care contribuie la accelerarea ritmului tranziției spre o societate durabilă, să îmbunătățim procesele interne pentru a reduce impactul asupra mediului și să contribuim la reducerea inegalităților și la creșterea calității vieții.

Adaugă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și tratarea datelor dumneavoastră de către acest site web.