#AfaceriSustenabile2024: TRANSAVIA – Theodora Popa-Liteanu,”Viziunea, Guvernanța și Leadership-ul sunt factori cheie în gestionarea cu succes a provocărilor”

Echipa CSR Media a invitat Leaderii celor mai importante companii ce derulează proiecte de Sustenabilitate și Responsabilitate Socială să împărtășească viziunile lor asupra Provocărilor în domeniul Sustenabilității în anul 2023 și să ofere Previziuni și Perspective pentru anul 2024, în cadrul proiectului editorial #AfaceriSustenabile2024.

În cadrul acestui proiect ne propunem să explorăm și să înțelegem opiniile și soluțiile oferite de către lideri, aducând lumină asupra provocărilor cu care se confruntă domeniul, anticipând direcțiile viitoare ale Afacerilor Sustenabile în anul 2024.

În continuare puteți citi  interviul cu Theodora Popa-Liteanu (foto), Vicepreședinte TRANSAVIA SA.  1. Care au fost principalele provocări /oportunități pe care le-ați întâlnit în 2023 în îndeplinirea obiectivelor de sustenabilitate și cum au fost abordate acestea?

Macro-instabilitatea generată de numeroasele schimbări legislative, volatilitatea prețurilor și evoluția inflației, diminuarea încrederii în rândul populației și tensiunile geopolitice au contribuit la crearea unui cadru complex și dinamic, care a afectat profund societatea în ansamblu. Acest amalgam a exercitat presiuni semnificative asupra percepției publicului și a mediului de afaceri în general. Implicit, mai ales în cazul companiilor care nu sunt solide, au fost influențate și aspecte care țin de sustenabilitate și mai ales, de investițiile necesare în acest domeniu.

În ceea ce privește TRANSAVIA, o afacere de familie solidă, în care întreaga echipă face mereu totul exact așa cum trebuie, de la bob la furculiță, sustenabilitatea implică o strategie clară, cu gândire pe termen lung, grijă pentru resurse prin implicarea activă a tuturor angajaților, investiții constante. Sănătatea și soliditatea financiară ne-a permis să răspundem rapid și agil la schimbări și volatilitate și să capitalizăm oportunitățile pe care le-am identificat pentru a ne îndeplini obiectivele noastre de sustenabilitate. Astfel, am putut să avem în continuare grijă față de angajați, față de bunăstarea animalelor și pentru protejarea mediului. Am continuat să investim masiv în energie verde, în eficientizarea lanțului valoric  și în managementul deșeurilor, contribuind astfel la diminuarea constantă a amprentei noastre de carbon.

  1. Care au fost inițiativele cheie de sustenabilitate implementate în cadrul organizației în 2023 și cum au avut impact asupra performanțelor generale ale companiei?

Suntem mândri că nu doar vorbim despre sustenabilitate, ci avem realizări concrete care susțin ambițiile noastre în acest domeniu. Pe lângă respectarea regulilor noastre și a bunelor practici în munca de zi cu zi, am implementat o serie de proiecte majore, datorită cărora TRANSAVIA este un model pentru sector. Ca strategie generală, în toate investițiile noastre, am adoptat o abordare proactivă pentru reducerea impactului negativ asupra mediului și am implementat soluții inovatoare pentru a ne asigura că fiecare proiect pe care îl susținem aduce beneficii atât pentru afacere, cât și pentru mediul înconjurător.

Am investit peste 35 milioane de euro din fonduri proprii în diverse proiecte, îmbinând creșterea economică cu o viziune profundă asupra impactului nostru față de mediu.  Cele aproximativ 30 de hectare de panouri fotovoltaice și stația de cogenerare de înaltă eficiență electrică implementate de noi în cel mai mare proiect în energie verde din industria alimentară din România, ne vor permite să ne acoperim din energie regenerabilă între 80% și 100% din energia necesară în procesele de producție. Aș aminti aici și noua linie de produse procesate care ne va permite dublarea capacității de procesare a cărnii de pui în produse elaborate, construcția de noi hale eficiente energetic pentru creșterea puilor și dezvoltarea unei noi baze de depozitare a cerealelor.  

TRANSAVIA este unul dintre foarte puținii producători din industria alimentară din România care a optat să utilizeze integral subprodusele nedestinate consumului uman rezultate din lanțul tehnologic, evitând, practic, generarea de deșeuri. 2023 a însemnat construirea a circa 35.000mp de platforme pentru compostarea dejecțiilor de pasăre, pe ulterior le valorificăm pentru fertilizarea terenurilor agricole deținute de companie. Am adus și alte îmbunătățiri semnificative ale infrastructurii noastre de management al deșeurilor. Am extins fabrica de prelucrare a deșeurilor generate din activitatea de sacrificare a pasărilor și am construit o nouă fabrică de prelucrare a deșeurilor stațiilor de incubație și a pierderilor prin mortalitate în procesul de creștere a pasărilor.

Aceste investiții nu reprezintă doar un angajament față de viitor, ci și o recunoaștere a responsabilității noastre față de comunitate și mediul în care activăm.

  1. Care sunt previziunile sau prioritățile strategice pentru a vă asigura că aspectele de sustenabilitate sunt integrate în mod corespunzător în toate aspectele operaționale ale companiei în 2024?

Credem că viziunea, guvernanța și leadership-ul sunt factori cheie în gestionarea cu succes a provocărilor, care permit unei companii să facă performanță durabilă. Astfel, și în acest an vom continua să urmăm principiile noastre etice de afaceri, vom investi în oameni, în digitalizare și  în eficientizarea și optimizarea lanțului valoric prin abordarea circulară în toate activitățile noastre, „de la bob la furculiță”… și înapoi, reutilizând oriunde se poate fiecare element rezultat din procesele de producție. Vom continua să găsim și să implementăm soluții inovatoare pentru a ne îmbunătăți continuu performanța de mediu în toate sectoarele afacerii noastre integrate 100% vertical, de la cultivarea cerealelor la fermele de creștere a puilor la abatorizarea și procesarea cărnii. Vom pune în continuare un accent deosebit pe managementul energetic și pe economisirea resurselor naturale, pe managementul apelor uzate și pe reducerea emisiilor cu efect de seră și pe cele mai bune practici pentru bunăstarea animalelor.

Deoarece știm că nu există sustenabilitate fără profit și nici invers, profit fără sustenabilitate, și în 2024 vom continua să implementăm la toate nivelurile Politica noastră ZERO Pierderi prin care accentul pe sustenabilitate este dublat de controlul atent al costurilor și de generarea de profit.

  1. Care sunt planurile și viziunea voastră pentru anul 2024, și cum vedeți evoluția acestor aspecte în contextul schimbărilor anticipate în ceea ce privește reglementările, cererea pieței și conștientizarea publică?

2024 va marca un punct de cotitură în care sustenabilitatea va deveni un imperativ strategic pentru toate companiile mari. Aș compara ce urmează cu „revoluția GDPR”, care a adus o schimbare masivă de mentalitate atât la nivelul companiilor, cât și al cetățenilor. Nu va fi ușor, însă cred că vom asista la o evoluție a valorilor și a responsabilităților corporative. Fără îndoială avem multe de învățat și de făcut pentru a fi aliniați la noile reglementări, însă faptul că suntem singura companie din sectorul avicol din România care a publicat în mod voluntar, încă din 2019, Rapoarte de Sustenabilitate realizate în acord cu standardele GRI, ne oferă un avantaj uriaș în trecerea la noua Directivă. Vom face, și în acest caz, lucrurile exact așa cum trebuie! 

Adaugă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și tratarea datelor dumneavoastră de către acest site web.