ANOSR: A fost lansată prima analiză privind politicile de mediu și sustenabilitate la nivelul universităților

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) lansează astăzi, 29.01.2024, analiza privind politicile de mediu și sustenabilitate de la nivelul instituțiilor de învățământ superior din România, realizată cu sprijinul Asociației Act for Tomorrow. 

Documentul reprezintă un raport de cercetare, întocmit conform informațiilor furnizate de instituțiile de învățământ superior de stat prin intermediul adreselor transmise de ANOSR în baza Legii nr. 544/2001, cu privire la politicile implementate și demersurile realizate de universități pentru a contribui la minimizarea impactului acestora asupra mediului și la asumarea unui rol activ în educare și inovare, atât de necesare în lupta împotriva schimbărilor climatice. Materialul conține și un top al universităților verzi din România, alcătuit în funcție de gradul de dezvoltare și implementare a politicilor verzi la nivelul instituției.

În urma elaborării analizei, observăm faptul că situația sistemului de învățământ superior din România în ceea ce privește politicile de mediu și sustenabilitate nu este una ideală. În momentul de față, putem evalua faptul că nu suntem nici pe aproape de a discuta despre o universitate cu adevărat verde și sustenabilă în rândul instituțiilor furnizoare de educație, însă putem concluziona faptul că, în cadrul unor instituții de învățământ superior, există demersuri considerabile pentru a crea un cadru de dezvoltare durabilă, fapt pe care nu putem să nu îl apreciem.

La nivel statistic, situația privind eforturile realizate de universități la nivelul politicilor de mediu și sustenabilitate poate fi prezentată astfel:

 • doar 33% din instituțiile de învățământ superior care au raportat date afirmă că dispun de o strategie privind dezvoltarea durabilă/sustenabilitatea sau sunt în curs de a implementa una;
 • doar 15% din universitățile respondente au elaborat/elaborează rapoarte periodice de monitorizare cu privire la dezvoltarea durabilă a instituției;
 • numai 31% din instituții au declarat că desfășoară cel puțin un proiect/demers pentru utilizarea materialelor sustenabile, cu design ecologic și o amprentă de carbon cât mai redusă;
 • 74% din instituțiile de învățământ superior implementează măsuri și politici pentru a facilita tranziția la energie verde;
 • 38% dintre universități nu desfășoară demersuri privind reducerea consumului de hârtie prin instrumente de digitalizare;
 • doar 56% din instituțiile de învățământ superior respondente au desfășurat acțiuni de plantare în spațiile universitare în ultimii 4 ani;
 • 69% dintre universitățile respondente au desfășurat campanii de informare cu privire la colectarea separată a deșeurilor în ultimii 4 ani;
 • 69,2% dintre instituții au implementat un sistem de colectare a deșeurilor pe cel puțin 3 fracții în cadrul campusului universitar și al căminelor studențești, în timp ce 28,2% dintre acestea colectează deșeurile pe 2 fracții, iar 2,6% nu au implementat un sistem de colectare a deșeurilor pe fracții.

Având în vedere aceste raționamente, în cadrul analizei au fost formulate o serie de recomandări atât pentru instituțiile de învățământ superior, cât și pentru actorii relevanți de la nivel central, pentru a susține implementarea de politici și de măsuri de mediu la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Printre acestea pot fi regăsite următoarele:

 • Includerea unor demersuri, măsuri și obiective concrete cu privire la dezvoltarea componentei de sustenabilitate în învățământul superior, în cadrul planului de acțiune aferent strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023-2030;
 • Includerea sau pilotarea unor noi indicatori de calitate în metodologia privind finanțarea suplimentară a instituțiilor de învățământ superior din România, care să stimuleze universitățile să inițieze demersuri cu privire la crearea unui mediu universitar mai sustenabil;
 • Elaborarea unor noi indicatori de calitate în cadrul metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a ARACIS, care să vizeze aspecte referitoare la creșterea gradului de sustenabilitate a instituției de învățământ superior;
 • Elaborarea, alături de studenții reprezentanți și organizațiile studențești, și adoptarea unei strategii multianuale privind dezvoltarea durabilă și sustenabilitatea instituției, de către fiecare instituție de învățământ superior din România;
 • Asigurarea colectării deșeurilor din spațiile enumerate anterior pe minimum 2 fracţii;
 • Amplasarea de dozatoare/cișmele stradale cu apă potabilă în locuri-cheie din campus, în apropierea spațiilor de învățământ, căminelor, cantinei și bazelor sportive universitare, prin intermediul cărora se încurajează reducerea consumului de apă îmbuteliată și implicit a sticlelor de plastic;
 • Desfășurarea de demersuri pentru extinderea sau construirea de spații verzi în campusuri și în apropierea clădirilor instituției de învățământ superior;
 • Desfășurarea anuală a unor acțiuni de plantare în spațiile universităților și implicarea comunității universitare în aceste acțiuni;
 • Dezvoltarea și implementarea unei politici integrate de sustenabilitate la nivelul universității, care să se concentreze pe tranziția către energia verde, inclusiv prin utilizarea panourilor fotovoltaice;
 • Reabilitarea unui procent semnificativ din clădirile universitare, în vederea îmbunătățirii eficienței energetice;
 • Dezvoltarea de noi module sau cursuri transdisciplinare care să abordeze în mod specific probleme legate de mediu și sustenabilitate;
 • Promovarea învățării experiențiale, prin oportunități de stagii, voluntariat sau proiecte de cercetare legate de mediu, în parteneriat cu organizații nonguvernamentale și companii din sectorul privat implicate în domeniul sustenabilității.

Analiza integrală poate fi vizualizată accesând următorul link: https://anosr.ro/anosr/analiza-anosr-privind-politicile-de-mediu-si-sustenabilitate-de-la-nivelul-institutiilor-de-invatamant-superior-din-romania/38653/.

Inițiativa face parte din proiectul „Creșterea capacității organizațiilor studențești de a fi stakeholderi activi ai societății civile”, proiect derulat de ANOSR, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund – Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Adaugă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și tratarea datelor dumneavoastră de către acest site web.