Connect with us

Hi, what are you looking for?

Asociatia CSR Media

Asociatia CSR Media

ASOCIAŢIA CSR MEDIA FOR BUSINESS SUSTAINABILITY

 

Scopul

Scopul Asociaţiei îl constituie dezvoltarea durabilă a României prin intervenţii în trei arii strategice – economie, societate şi mediu, precum si alte activitati conexe acestora.

Obiectivele specifice

Obiectivele asociaţiei, având în vedere realizarea scopului, sunt următoarele:

 

 • Susţinerea sectorului de afaceri în adoptarea strategiilor de dezvoltare care corespund nevoilor organizaţiei şi ale părţilor interesate, protejând în acelaşi timp resursele umane şi resursele naturale care vor fi necesare în viitor;
 • Promovarea şi dezvoltarea sustenabilităţii afacerilor prin obţinerea de beneficii pentru organizaţie (îmbunătăţirea imaginii şi reputaţiei organizaţiei, creşterea eficienţei operaţionale, creşterea vânzărilor şi a loialităţii clienţilor, obţinerea avantajului competitiv, asigurarea beneficiilor pentru acţionari, creşterea performanţei financiare)
  angajaţi (creşterea motivării acestora, îmbunătăţirea unităţii echipelor, reducerea conflictelor interne, eliminarea practicilor neetice, dezvoltarea solidarităţii sociale) societate (promovarea incluziunii sociale, îmbunătăţirea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, instituţiile statului, clienţi, furnizori, competitori)
  mediul înconjurător (reducerea impactului activităţii economice asupra aerului, apei, solului, resurselor naturale epuizabile, reducerea consumului de energie, promovarea reciclării şi refolosirii materialelor)
 • Crearea de leadership în cadrul sectorului de afaceri pentru comunicare adecvată şi eficientă, pentru educarea publicului asupra rolului şi însemnătăţii responsabilităţii sociale şi a societăţii civile;
 • Facilitarea comunicării sustenabilităţii iniţiativelor organizaţionale prin promovare şi consultanţă în elaborarea rapoartelor de sustenabilitate şi a proiectelor de responsabilitate socială;
 • Organizarea de evenimente reprezentative pentru sectorul de afaceri pe teme care privesc responsabilitatea socială în comunitate, identificarea de probleme şi soluţii în domeniu şi propunerea de strategii şi direcţii de acţiune;
 • Dezvoltarea de parteneriate viabile intersectoriale care conduc la dezvoltarea capacităţii de acţiune comune pentru rezolvarea problemelor comunităţii;
 • Realizarea, publicarea şi comercializarea de studii, materiale, cărţi şi alte publicaţii care contribuie la promovarea şi dezvoltarea responsabilităţii sociale în România;
 • Promovarea şi cultivarea responsabilităţii sociale în România prin diseminarea de informaţii relevante prin instrumente şi canale proprii de comunicare online şi offline;
 • Promovarea, stimularea şi cultivarea unei cetăţenii democratice active axată pe principii şi valori ale drepturilor omului, ale respectului demnităţii umane, diversităţii, participării, solidarităţii şi incluziunii sociale;
 • Desfasurarea de activităţi/proiecte/programe de conştientizare, informare, educaţie, instruire şi mobilizare a oamenilor – copii, tineri, adulti, seniori – în iniţiative privind problemele cu care se confruntă comunitatea, în contextul larg al dezvoltării durabile;
 • Realizarea de activităţi/proiecte/programe de promovare, stimulare şi abordare a actului culturalartistic şi educaţional calitativ, ca mijloc de dezvoltare a competenţelor specializate, a nivelului intelectual individual si a capacităţii umane de analiză şi gândire critică, creativă şi inovativă;
 • Deasfasurarea de activitati generatoare de venit, menite a susţine iniţiativele şi proiectele Asociaţiei, în concordanţă cu scopul şi obiectivele acesteia.

 

ASOCIAŢIA CSR MEDIA FOR BUSINESS SUSTAINABILITY/ CSR Media Pentru Sustenabilitatea Afacerilor este co-organizator al Galei de premiere a Proiectelor de Responsabilitate Socială din România – Romanian CSR Awards.

Asociația noastră este în continuă căutare și implementare de soluții sustenabile pentru mediul de business și societatea civilă.

ASOCIAŢIA CSR MEDIA FOR BUSINESS SUSTAINABILITY/ CSR Media Pentru Sustenabilitatea Afacerilor este organizație înregistrată în Registrul Special al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
Contact: asociatia  /@/  csrmedia.ro