CSRmedia
CSRmedia
CSRmedia - publicatie premiata de Familia Regala a Romaniei

ASOCIAŢIA

CSR Media for Business Sustainability

SCOP

Ce ne propupem

Scopul Asociaţiei îl constituie dezvoltarea durabilă a României prin intervenţii în trei arii strategice şi alte activităţi conexe ale acestora.
Susținem companiile în implementarea Standardelor de Raportare și adoptarea Strategiilor de Dezvoltare care corespund nevoilor lor şi ale părţilor interesate, protejând în acelaşi timp resursele umane şi resursele naturale.
Susținem și promovăm companiile ca să-și reducă amprenta asupra mediului înconjurător (reducerea impactului activităţii economice asupra aerului, apei, solului, resurselor naturale epuizabile, reducerea consumului de energie, promovarea reciclării şi refolosirii materialelor).
Susținem societatea prin cultivarea unei cetăţenii democratice active axată pe principii şi valori ale drepturilor omului, ale respectului demnităţii umane, diversității, participării, solidarității și incluziunii sociale.

OBIECTIVE

Spre ce tindem

Obiectivele asociaţiei, având în vedere realizarea scopului, sunt următoarele:

Susţinerea sectorului de afaceri

Susţinerea sectorului de afaceri în adoptarea strategiilor de dezvoltare care corespund nevoilor organizaţiei şi ale părţilor interesate, protejând în acelaşi timp resursele umane şi resursele naturale care vor fi necesare în viitor.

Crearea de leadership

Crearea de leadership în cadrul sectorului de afaceri pentru comunicare adecvată şi eficientă, pentru educarea publicului asupra rolului şi însemnătăţii responsabilităţii sociale şi a societăţii civile.

Dezvoltarea de parteneriate

Dezvoltarea de parteneriate viabile intersectoriale care conduc la dezvoltarea capacităţii de acţiune comune pentru rezolvarea problemelor comunităţii.

Organizarea de evenimente

Organizarea de evenimente reprezentative pentru sectorul de afaceri pe teme care privesc responsabilitatea socială în comunitate, identificarea de probleme şi soluţii în domeniu şi propunerea de strategii şi direcţii de acţiune.

Realizarea de studii

Realizarea, publicarea şi comercializarea de studii, materiale, cărţi şi alte publicaţii care contribuie la promovarea şi dezvoltarea responsabilităţii sociale în România.

Programe de conştientizare

Desfăşurarea de activităţi/proiecte/programe de conştientizare, informare, educaţie, instruire şi mobilizare a oamenilor – copii, tineri, adulti, seniori – în iniţiative privind problemele cu care se confruntă comunitatea, în contextul larg al dezvoltării durabile.

Desfăşurarea de activităţi generatoare de venit

Desfăşurarea de activităţi generatoare de venit, menite a susţine iniţiativele şi proiectele Asociaţiei, în concordanţă cu scopul şi obiectivele acesteia.

Promovarea şi dezvoltarea sustenabilităţii

Promovarea şi dezvoltarea sustenabilităţii afacerilor prin obţinerea de beneficii pentru organizaţie (îmbunătăţirea imaginii şi reputaţiei organizaţiei, creşterea eficienţei operaţionale, creşterea vânzărilor şi a loialităţii clienţilor, obţinerea avantajului competitiv, asigurarea beneficiilor pentru acţionari, creşterea performanţei financiare):

creşterea motivării acestora, îmbunătăţirea unităţii echipelor, reducerea conflictelor interne, eliminarea practicilor neetice, dezvoltarea solidarităţii sociale;

promovarea incluziunii sociale, îmbunătăţirea cooperării cu organizaţiile neguvernamentale, instituţiile statului, clienţi, furnizori, competitori;

reducerea impactului activităţii economice asupra aerului, apei, solului, resurselor naturale epuizabile, reducerea consumului de energie, promovarea reciclării şi refolosirii materialelor;

Facilitarea comunicării sustenabile

Facilitarea comunicării sustenabilităţii iniţiativelor organizaţionale prin promovare şi consultanţă în elaborarea rapoartelor de sustenabilitate şi a proiectelor de responsabilitate socială.

Promovarea şi cultivarea responsabilităţii sociale

Promovarea şi cultivarea responsabilităţii sociale în România prin diseminarea de informaţii relevante prin instrumente şi canale proprii de comunicare online şi offline.

Stimularea unei cetăţenii democratice active

Promovarea, stimularea şi cultivarea unei cetăţenii democratice active axată pe principii şi valori ale drepturilor omului, ale respectului demnităţii umane, diversităţii, participării, solidarităţii şi incluziunii sociale.

Proiecte de promovare

Realizarea de activităţi/proiecte/programe de promovare, stimulare şi abordare a actului cultural-artistic şi educaţional calitativ, ca mijloc de dezvoltare a competenţelor specializate, a nivelului intelectual individual si a capacităţii umane de analiză şi gândire critică, creativă şi inovativă.

CO-ORGANIZATOR

ASOCIAŢIA CSR MEDIA FOR BUSINESS SUSTAINABILITY / CSR Media Pentru Sustenabilitatea Afacerilor este co-organizator al Galei de premiere a Proiectelor de Responsabilitate Socială din România – Romanian CSR Awards.

CĂUTĂM

Research & Development

Suntem în continuă căutare și implementare de soluții sustenabile pentru mediul de business și societatea civilă.

CONTACT

ONG

ASOCIAŢIA CSR MEDIA FOR BUSINESS SUSTAINABILITY/ CSR Media Pentru Sustenabilitatea Afacerilor este organizație înregistrată în Registrul Special al persoanelor juridice fără scop patrimonial.