CSRmedia
CSRmedia
CSRmedia - publicatie premiata de Familia Regala a Romaniei

Nestlé: INTERVIU Irina Siminenco – „Pădurea de Miere” contribuie la promovarea valorilor noastre legate de biodiversitate”

Nestlé România a început anul trecut să realizeze Pădurea de Miere prin plantarea, în parteneriat cu Asociația Mai Mult Verde, a 20.000 de puieți de salcâm în Comuna Mârșa din județul Giurgiu, sub umbrela pilonului de sustenabilitate “Nestlé for a Waste Free World”. Puieții de salcâm au fost plantați pe o suprafață de 4 hectare, iar plantația va deveni o importantă sursă de polen pentru albine.

Anul acesta, Nestlé România a reluat plantările pentru extinderea Pădurii de Miere, în ideea de a da un ajutor prețios apicultorilor din zonă, creându-le un areal propice pentru familiile lor de albine.
Pentru a afla mai multe despre acest proiect, dar și despre obiectivele pe termen lung ale Nestlé în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, am stat de vorbă cu Irina Siminenco, Corporate Affairs Manager, Nestlé România.


  1. Cum contribuie proiectul „Pădurea de Miere” la strategia generală a Nestlé privind responsabilitatea socială și protecția mediului?

Proiectul „Pădurea de Miere” contribuie la strategia generală a Nestlé privind responsabilitatea socială și protecția mediului prin mai multe aspecte, de la neutralizarea emisiilor de dioxid de carbon odată cu maturizarea puieților plantați, până la contribuția adusă biodiversității locale prin sprijinirea creșterii gradului de activitate al albinelor în această zonă.
Împădurire și biodiversitate
Prin plantarea a 15.000 de puieți de salcâm anul acesta în comuna Mârșa din județul Giurgiu, proiectul contribuie la susținerea biodiversității și la refacerea zonelor degradate, susținând în același timp comunitățile de apicultori. Aceasta este o acțiune concretă pentru protejarea mediului și conservarea ecosistemelor. Nu întâmplător am ales tot salcâmul pentru plantare, aceasta fiind principala specie de arbore melifer din România, mierea de salcâm fiind extrem de apreciată atât pe plan local, cât și internațional. În total, cumulând toate proiectele noastre de împădurire, am ajuns la 90.000 de copaci plantați.

Sustenabilitate și reducerea emisiilor de dioxid de carbon
Proiectul face parte din pilonul de sustenabilitate „Nestlé for a Waste Free World” și se aliniază la ambiția Nestlé de a atinge zero emisii nete până în 2050. Prin plantarea de copaci, contribuim la reducerea cantității de CO2 din atmosferă și la combaterea schimbărilor climatice.

Educație și conștientizare
„Pădurea de Miere” include și o acțiune de voluntariat, care reunește angajați Nestle și familiile lor, consumatori, parteneri strategici, dar și școli din comunitatea locală.  Spre exemplu, o clasă de la școala din comuna Mârșa a participat la plantarea din luna noiembrie a acestui an, contribuind astfel în mod activ la bunăstarea comunității locale în care trăiesc. Educația și conștientizarea reprezintă aspecte importante strâns legate de implicarea comunității și pentru promovarea valorilor legate de protecția mediului și biodiversitate.
Parteneriate
Prin parteneriatul cu Asociația Mai Mult Verde, Nestlé demonstrează angajamentul său de a lucra împreună cu organizații și comunități locale pentru a realiza obiectivele de protecție a mediului. Aceasta este o abordare colaborativă și integrată în strategia generală a Nestlé.
Astfel, proiectul „Pădurea de Miere” reprezintă o inițiativă importantă pentru Nestlé în ceea ce privește responsabilitatea socială și protecția mediului, contribuind la obiectivele sale de sustenabilitate și la promovarea valorilor legate de biodiversitate și protecția ecosistemelor.

  1. Care sunt obiectivele pe termen lung ale Nestlé în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător, și cum se încadrează acest proiect în aceste obiective?

 Ne dorim cu toții să trăim pe o planetă sănătoasă într-un mod sustenabil, care să ne asigure cantitatea și calitatea potrivită de materii prime pentru alimentație echilibrată și convenabilă.
Nestlé își propune să atingă zero emisii nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Acest obiectiv este în concordanță cu Acordul de la Paris și cu eforturile globale de combatere a schimbărilor climatice. Ne angajăm să utilizăm energie regenerabilă în proporție de 100% până în 2050 prin investiții în surse de energie regenerabilă și prin reducerea consumului de energie în procesele de producție. Vrem să reducem dioxidul de carbon în lanțul nostru de aprovizionare și în operațiunile noastre. Pentru a fi realizabil, lucrăm la optimizarea transportului, eficiența energetică și utilizarea de tehnologii mai curate în procesele de producție. Ne dorim să utilizăm resursele naturale în mod responsabil și să reducem impactul asupra mediului prin gestionarea durabilă a apei, reducerea deșeurilor și promovarea economiei circulare. Credem cu tărie că „Pădurea de Miere” are posibilitatea să contribuie la atingerea acestor indicatori, având în vedere îndeplinirea obiectivelor pe termen lung, precum împădurire și biodiversitate, reducerea emisiilor și educație și conștientizare.

  1. Cum s-a implicat comunitatea locală în proiectul „Pădurea de Miere,” și cum ați evaluat impactul acestei colaborări asupra relațiilor cu comunitatea și a imaginii Nestlé?

Prin implicarea directă a comunității în proiect, s-a creat un sentiment de apartenență și de responsabilitate comună față de protejarea mediului și conservarea biodiversității. Comunitatea a avut ocazia să se implice activ în acțiuni concrete de împădurire și să contribuie la refacerea zonelor degradate. Această colaborare a consolidat relațiile dintre Nestlé și comunitatea locală, demonstrând angajamentul companiei față de dezvoltarea durabilă și protejarea mediului înconjurător. Iar prin promovarea valorilor legate de biodiversitate și protecția ecosistemelor, Nestlé a câștigat încrederea și sprijinul comunității locale. Suntem onorați de parteneriatul realizat cu Primăria din comuna Mârșa pentru punerea la dispoziție a terenului pe care a fost realizată plantarea, precum și prezența unei clase de elevi de la școala din comună, totul mulțumită partenerilor noștri sociali.

  1. Puteți oferi detalii suplimentare despre modul în care angajații Nestlé și familiile lor au fost implicați în acțiunea de plantare a puieților de salcâm? Cum s-a încurajat participarea lor activă?

Anunțăm organizarea acestui eveniment cu mult timp înainte pentru a ne asigura că ai noștri colegi au cât mai mult timp pentru a se decide asupra participării, și pentru a informa membrii familiilor. Datorită atmosferei superbe care se creează de fiecare dată, membrii familiei devin câteodată mai nerăbdători decât colegii noștri. Zâmbete, picnicuri, funny moments, avem tot tacâmul pentru a crea amintiri de neuitat și pentru a ne reîntâlni în fiecare an cu același entuziasm. Invitația este extinsă, de asemenea, și partenerilor noștri de business, dar și publicului larg.

  1. Care sunt măsurile luate pentru a asigura supravegherea și îngrijirea a 15.000 de puieți de salcâm plantați și pentru a se asigura că aceștia contribuie la reducerea emisiilor de carbon, conform obiectivului Nestlé?

 Prin colaborarea cu Asociația Mai Mult Verde ne-am asigurat, totodată, îngrijirea și urmărirea evoluției tuturor copacilor pe care i-am plantat. Puieții sunt protejați prin instalarea unui gard pe o perioadă de câțiva ani, acesta împiedicând accesul animalelor. De asemenea, partenerii noștri sociali se asigură că înlocuiesc eventualii puieți care nu reușesc să se prindă, implementând campanii recurente de completare. Pentru că este un proiect de lungă durată, vrem să vedem micuța noastră pădure cum prinde viață și așteptăm cu nerăbdare ca Pădurea de Miere Nestlé să ajungă la maturitate și să sprijine primele familii de albine.

  1. Cum intenționează Nestlé să monitorizeze și să evalueze impactul proiectului „Pădurea de Miere” în timp, atât din punct de vedere al mediului înconjurător, cât și al angajamentului comunității și al responsabilității sociale corporative?

Proiectul este urmărit prin intermediul partenerilor noștri sociali, care derulează în fiecare an campanii de completare și depun toate eforturile necesare pentru a asigura buna dezvoltare a programului. Urmărim la nivel de an lucrările făcute și ne asigurăm că sunt luate toate măsurile necesare, autoritatea locală preluând ulterior responsabilitate păstrării și dezvoltării în bune condiții a spațiilor plantate. În plus, la maturitate, puieții vor contribui la indicatorii globali de neutralizare a emisiilor de dioxid de carbon la nivel de companie, susținând atingerea obiectivului de zero emisii nete până în 2050.

CSR Awards

Adaugă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și tratarea datelor dumneavoastră de către acest site web.