Pachet de masuri european pentru impulsionarea CSR si antreprenoriatului social

Comisia Europeana a prezentat recent un pachet de masuri care promoveaza in tandem antreprenoriatul social si responsabilitatea sociala a intreprinderilor, ca initiative strategice pentru atingerea obiectivelor de creare a mai multor locuri de munca și de crestere economica, cu atat mai necesare in vremuri de constrangeri bugetare.

Antreprenoriatul social este unul dintre sectoarele cu potential neexplorat de pe piata noastra unica”, a declarat Michel Barnier, comisarul pentru piata interna. „Antreprenoriatul social reprezinta un bun exemplu de abordare in materie de intreprinderi, atat prin faptul ca este responsabil si cat si prin contributia adusa la cresterea economica si la crearea de locuri de munca. Insa trebuie sa asiguram ca toate intreprinderile, nu numai cele sociale, iau in serios efectul pe care il au asupra societatii in general: de aceea as dori ca si marile multinationale – in special cele din sectoarele forestier si minier – sa fie mai deschise in privinta sumelor pe care le platesc guvernelor din intreaga lume.”

“Intreprinderile responsabile din punct de vedere social isi au originea in constientizarea faptului ca actuala criza nu este doar economica si financiara, ci are si o latura etica”, a declarat László Andor, comisarul european pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale si incluziune. „Intreprinderile nu respecta intotdeauna valori ca solidaritatea, sustenabilitatea, caracterul incluziv si integritatea si consider ca economiile noastre au avut de suferit din aceasta cauza. In aceasta privinta antreprenoriatul social si responsabilitatea sociala a intreprinderilor pot avea un impact decisiv, contribuind astfel la atingerea obiectivelor pe care Europa si le-a stabilit pentru 2020, si anume, crearea mai multor locuri de munca si o mai mare crestere economica.”

Transparenta si sustenabilitate
Pentru a spori gradul de transparenta in privinta sumelor platite guvernelor din intreaga lume de industriile extractive si de exploatare forestiera, Comisia a propus introducerea unui sistem de raportare pentru fiecare tara in parte (CBCR).Raportarea impozitelor, a redeventelor si a primelor pe care o intreprindere multinationala le plateste unui guvern (gazda) va indica impactul financiar al intreprinderii respective. Aceasta abordare mai transparenta ar incuraja crearea unor intreprinderi mai sustenabile. In scopul includerii in sistemul CBCR a diferitelor tipuri de intreprinderi care isi desfasoara activitatea in aceste sectoare, Comisia propune revizuirea atat a Directivei privind transparenta (2004/109/CE), pentru a cuprinde intreprinderile cotate, cat si a directivelor contabile (78/660/CEE si 83/349/CEE), pentru a cuprinde marile intreprinderi necotate. In plus, revizuirea propusa a Directivei privind transparenta ar impiedica investitorii sa detina in secret controlul asupra unei intreprinderi cotate la bursa („hidden ownership” – proprietate opaca). Astfel de practici pot duce la aparitia unor eventuale cazuri de abuz de piata, la scaderea increderii investitorilor si la crearea unui decalaj intre intentiile acestora. In temeiul propunerii Comisiei, investitorii ar trebui sa notifice toate instrumentele financiare care au acelasi efect economic ca detinerea de actiuni.

Masuri de spijinire a antreprenoriatului social
Initiativa privind antreprenoriatul social propune imbunatatirea accesului intreprinderilor sociale la finantare, inclusiv prin intermediul unui viitor instrument financiar, imbunatatirea vizibilitatii acestor intreprinderi, precum si crearea unui cadru de reglementare simplificat, incluzand revizuirea normelor privind achizitiile publice si a masurilor privind ajutoarele de stat pentru servicii sociale si locale.

In ajutorul IMM-urilor
Prin modificarea directivelor contabile (78/660/CEE si 83/349/CEE), Comisia urmareste reducerea sarcinii administrative pentru intreprinderile mici. De asemenea, simplificarea intocmirii situatiilor financiare le-ar face mai comparabile, mai clare si mai usor de inteles. In plus, aceasta ar permite utilizatorilor situatiilor financiare, cum ar fi actionarii, bancile si furnizorii, sa inteleaga mai bine performanta si pozitia financiara a unei intreprinderi. Mai mult, in temeiul revizuirii propuse a Directivei privind transparenta (2004/109/CE), intreprinderile cotate, inclusiv emitentii din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, nu ar mai fi obligate sa publice trimestrial informatii financiare. Acest lucru ar contribui la o mai mare reducere a costurilor si ar trebui sa descurajeze pietele financiare de a adopta politici pe termen scurt.

Propunerile de revizuire a directivelor contabile si a Directivei privind transparenta urmeaza sa fie prezentate spre adoptare Parlamentului European si Consiliului de Ministri al UE. Comunicarea privind antreprenoriatul social constituie punctul de plecare pentru o serie de initiative legislative si nelegislative care urmeaza sa fie prezentate in urmatorii doi ani. O prima ocazie de a discuta aceste initiative cu partile interesate va fi in cadrul Conferintei privind economia sociala si intreprinderile sociale, gazduita de Comisie in data de 18 noiembrie 2011, la Bruxelles.

Foto: László Andor (stanga) si Mario Monti, autorul raportului “A new Strategy for the Single Market: At the Service of Europe’s Economy and Society”

Articole similare...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.