Rompetrol a publicat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022

Rompetrol a realizat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2022, marcând astfel un deceniu de raportare transparentă, în conformitate cu standardele internaţionale GRI.

Raportul oferă o analiză detaliată a performanţei de mediu, socială şi de guvernanţă (ESG) a Grupului, cu detalierea activităţii unor companii relevante pentru întregul lanţ valoric, şi care intră în sfera de aplicare a directivei privind raportarea de sustenabilitate, inclusiv a companiilor listate la bursă – Rompetrol Rafinare, Rompetrol Well Services, dar şi a altor entităţi din România, Bulgaria, Georgia şi Republica Moldova. 

Raportul de sustenabilitate pentru 2022 respectă standardele Iniţiativei globale pentru raportare (Global Reporting Initiative – GRI) şi, de asemenea, alte cadre de raportare, cum ar fi ghidul voluntar IPIECA pentru industria de petrol şi gaze, informaţiile financiare aferente schimbărilor climatice (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), Consiliul pentru standarde internaţionale de contabilitate (Sustainability Accounting Standards Board – SASB) şi Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale Naţiunilor Unite.

“Ne desfăşurăm activitatea cu responsabilitate şi transparenţă, pentru a oferi energie accesibilă, într-un mod durabil şi sigur clienţilor noştri din regiunea Mării Negre. Rompetrol este un pilon de stabilitate economică, asigurând securitatea energetică în regiune, contribuind semnificativ la balanţa de export a României şi la bugetul de stat, fiind şi un mare angajator. Aspectele ESG stau la baza activităţii noastre şi, an de  an, am reuşit să reducem emisiile, consumul de energie electrică şi de apă. Rămânem fermi în angajamentul nostru faţă de aspectele sociale, cu grijă faţă de angajaţii noştri, comunităţi şi stakeholderi în general” – Ilyas Kuldzhanov, CEO KMG International NV.

 Raportul ilustrează angajamentul Grupului faţă de practicile de sustenabilitate, cuprinzând aspecte precum eficienţa energetică, reducerea emisiilor şi gestionarea deşeurilor, cu accent pe siguranţa la locul de muncă, conduită etică, diversitate, dezvoltarea talentelor, sprijin pentru comunităţi – ca elemente centrale ale strategiei de sustenabilitate a KMG International. 

În anul de raportare, la nivel Consiliului de Administraţie a fost aprobată strategia de decarbonizare a Grupului, care vizează o diversificare treptată a businessului, prin investiţii în producţia de biocombustibili de generaţia a doua (bioetanol şi biodiesel), producţia de energie electrică regenerabilă cu cca. 200 MW capacitate instalată, extinderea reţelei de încărcare a vehiculelor electrice, cu obiectivul de a deveni furnizor de energie până în 2035-2040.  

Pe lângă pachetul de decarbonizare, o investiţie majoră a anului 2022 a fost centrala de cogenerare de pe platforma Petromidia, care se preconizează că va deveni pe deplin operaţională până la sfârşitul anului 2023, un proiect care respectă cele mai înalte standarde tehnologice în materie de eficienţă energetică şi protecţie a mediului.

Printre aspectele relevante ale Raportului de Sustenabilitate Rompetrol 2022:

  • Numărul mediu de angajaţi a fost 5.335, cu o creştere de 2% a numărului de femei angajate, atingând o reprezentare generală de 30% la nivelul Grupului. 63,51% din totalul angajaţilor fiind în România.
  • La nivel de Grup nu au fost înregistrate decese şi nici boli profesionale şi s-a menţinut o rată scăzută a accidentelor soldate cu absenţă de la locul de muncă (LTIR) de 0,26 pentru anul de raportare, sub nivelul de referinţă al industriei (IOGP).
  • Rompetrol Rafinare, operatorul celor 2 rafinării ale Grupului, cu 44,6% din capacitatea naţională de rafinare, a continuat să joace un rol semnificativ în asigurarea securităţii energetice în regiune, cu o cantitate de 5,15 milioane de tone de materii prime achiziţionate şi 4,93 milioane de tone de produse vândute de rafinăria Petromidia, prin canalele sale comerciale. Rompetrol Rafinare a contribuit cu 1,56 miliarde USD la bugetul de stat al României în 2022.
  • Suma taxelor plătite de către Grup a fost de 1,99 miliarde USD.
  • Rata de valorificare a deşeurilor pe platforma Petromidia a fost de 92% –  rată ce s-a menţinut constant peste 90% în ultimii 5 ani.
  • Grupul prezintă nivelul de emisii pentru toate categoriile, inclusiv emisiile de proces, transport şi combustibili vânduţi – calculele fiind publicate pentru România şi ţările din regiune.
  • În perioada 2021-2022, Rompetrol a sprijinit comunităţile locale prin finanţări, donaţii de combustibil şi evenimente de strângere de fonduri, contribuţiile depăşind suma de 2,5 milioane USD. Mai mult de jumătate din aceste investiţii au fost direcţionate către comunităţile din Constanţa şi Prahova, regiuni unde Grupul deţine principalele active şi operaţiuni.

Raportul de sustenabilitate pentru anul 2022 poate fi citit aici: https://www.rompetrol.com/ro/mediaroom/rapoarte-de-grup.

Adaugă un comentariu

* Prin utilizarea acestui formular sunteți de acord cu stocarea și tratarea datelor dumneavoastră de către acest site web.